Porteføljestyring med Project for the web = IMS PPM

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

I fjor høst lanserte Microsoft ett nytt planleggingsverktøy: Project for the web. Løsningen er en intuitiv og lettfattelig løsning for enklere planlegging. For mange virksomheter vil dette verktøyet være akkurat det man trenger. Løsningen er basert på Microsofts etter hvert godt etablerte Power Platform og benytter Teams som samhandlingsløsning. Det løsningen dog ikke tilbyr, er funksjonalitet knyttet til porteføljestyring, eierstyringsprosess, ressurshåndtering o.l. Kort sagt, funksjonalitet man vanligvis forbinder med PMO og EPMO.

Vi har derfor gleden av å tilby en løsning som møter akkurat disse behovene: IMS PPM. Med IMS PPM får du en «overbygning» til Project for the web som setter prosjektene dine sammen til en portefølje. Dette gir deg den nødvendige oversikten, styringen og prosessene knyttet til porteføljestyring og ressurshåndtering. Løsningen er en standard løsning basert på Microsofts Project App og CDS. Du kan lese mer om IMS PPM på våre nettsider her. Dersom du ønsker en demonstrasjon av løsningen avtaler vi gjerne tidspunkt. Ta kontakt.

About the Author