Porteføljestyring i prosjektverdenen

Ida Christin EriksenNyheter

Porteføljestyring er en vedvarende aktivitet en virksomhet gjør for å definere, balansere og styre sin sum av prosjekter og programmer på en slik måte at de overordnede strategiske mål nås og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Ved god porteføljestyring får man en oversikt som gir et solid beslutningsgrunnlag for både mulige og pågående prosjekter.  

Porteføljestyring kan være en prosess man aktivt bruker for å velge, gjennomføre og skape gevinst på prosjekter, eller det kan være at man ser på tidligere prosjektdata opp mot kapasiteten og det overordnede målet i en rapport og avgjør hvilke prosjekter organisasjonen bør gjennomføre for å nå sine strategiske mål.  

Porteføljestyring krever effektiv informasjonsstyring. Avgjørelsene om hvilke prosjekter som kan og skal gjennomføres må bero på kostnadene til det eventuelle prosjektet og de mulige gevinstene ved gjennomføring. Denne informasjonen kan fremstilles i en automatisert rapport, med estimerte kostnader og gevinster, samt relevant historisk data fra lignende prosjekter. Videre er klare arbeidsprosesser for de ulike fasene av prosjektvurdering og gjennomføring avgjørende for at man skal kunne sammenligne nevnte data, og gjennomføre porteføljestyring som en vedvarende aktivitet. 

Men er porteføljestyring noe min virksomhet bør ta i bruk?  

Vår erfaring tilsier at de fleste virksomheter, hvor enten prosjektporteføljen er av strategisk karakter eller hvor en vesentlig andel av den operasjonelle virksomheten er organisert i prosjekter, kan få nytte av å ta i bruk porteføljestyring. Om det er i enkleste form ved å se på historiske prosjektdata, organisatorisk inndeling og kost-nytte, eller om det er i en mer omfattende form ved å bruke strategiske styringsverktøy, vil det forenkle beslutningsprosessen og gjøre det enklere å omprioritere prosjektene om de ikke presterer som forventet. Med et strategisk styringsverktøy kan man også velge ut fremtidige prosjekter basert på visjon, strategi eller andre virksomhetsspesifikke faktorer.  

 Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet med å ta prosjekt og porteføljestyring til et nytt nivå.  

About the Author