Porteføljestyring i en industribedrift

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

ABB Divisjon Power Grids sin enhet i Drammen er spesialisert innen reparasjon og service på kraft- og industritransformatorer. Bedriftens kunder finnes i hovedsak innen energisektoren og kraftkrevende industri i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Oppdragene utføres både i eget verksted i Drammen og i kundens anlegg.

Bedriften har over 15 års historikk med praktisering av systematisk porteføljestyring av sine prosjekter og har oppnådd flere gevinster i løpet av denne perioden.

Kundeservicegraden har økt som en direkte følge av porteføljeløsningen. ABB har fått god oversikt over alle oppdrag og varigheten av disse. Man har fått et klart bilde av når man kan ta på seg nye oppdrag – samt når disse er sluttført – og derigjennom skapt bedre forutsigbarhet for kundene.

PPM-løsningen fra Intersoft har gitt en jevnere og bedre ressursutnyttelse som et resultat av at hele prosjektporteføljen styres på en helhetlig måte. Dette gir bedre økonomisk måloppnåelse samtidig som ressursene får en bedre hverdag og kunder bedre service.

I senere tid har man også tatt i bruk løsningen for tilbudsstøtte. Det betyr at løsningen er representert i og håndterer hele verdikjeden fra forespørsel til leveranse av ferdig testet transformator.

Intersoft har levert Microsoft Project Server med MS Project klienter. Den teknologiske løsningen har blitt løpende oppgradert til nyest tilgjengelige versjon. Man har jobbet med kontinuerlig gevinstrealisering, blant annet ved å slippe til flere brukere og således forsterket effekten av løsningen.

About the Author