Project Online vs Dynamics 365 Project Service Automation

Elisabeth Varpe WallemNyheter

Dynamics 365 vs Project Online

I dag (1. november 2016) lanserte Microsoft et nytt produkt med ordet Project i seg. Og da er selvsagt de store spørsmålene;

  • Hva er dette?
  • Hvordan henger det sammen med MS Project og Project Online?
  • Og ikke minst – Hva er riktig verktøy for din bedrift?

Her skal vi forsøke å gi deg noen svar på dette.

Både Project Online og Dynamics 365 Project Service Automation er gode prosjektstyringsverktøy, til hvert sitt bruk.

Project Online

project_online

På helt overordnet nivå kan man si at Project Online er laget for å støtte de interne utviklingsprosessene i en organisasjon. Du samler inn ideer og prioriterer mellom disse, basert på firmastrategi og hva du har tilgjengelig av ressurser. Project Online brukes til å implementere god prosjektmetodikk i organisasjonen og er et godt verktøy for å ha kontroll i gjennomføringen på komplekse prosjekter. Prosessen avsluttes ved at du ser på gevinstrealiseringen opp mot de strategiske valgene som ble tatt.

Dynamics 365 Project Service Automation

dynamics365-psa-workflow

Dynamics 365 derimot, er laget for å støtte opp om de organisasjonene som lever av å selge prosjekter. Her ligger mye av fokuset på salgsprosessen og det å levere et lønnsomt prosjekt. Dette krever at man har en god utnyttelse av ressursene og gode estimater. Selve prosjektplanen er enkel og mer ett verktøy for rapportering enn oppfølging.

Dynamics 365 har kunden som kjerne, hvor prosjektene sees samlet opp mot en kunde, mens Project Online har den interne firmastrategien i sentrum, og ser mer på hva organisasjonen skal bidra med i ett lenger perspektiv.

Det er mulig å bruke MS Project klienten til å planlegge prosjektet i begge verktøyene, og begge vil ta i bruk Office Groups til samhandling i prosjektet (dokumentasjon, kalender, endringslogg mm.). Dynamics 365 bruker Office Groups helt fra starten av, mens overgangen fra SharePoint til Office Groups ligger i roadmap for Project Online.

Et nytt verktøy innen prosjektstyring fra Microsoft betyr at vi i Intersoft har fått en utvidet mulighet til å støtte gamle og nye kunder med deres behov. Med det grunnlaget vi har innenfor fagområdet prosjektledelse og med Microsoft sine verktøy, er vi klare til å hjelpe dere videre.

Dette blir spennende, så ta kontakt for å finne ut mer om hvilke muligheter dette gir deres organisasjon.

About the Author