Intersoft arrangerer frokostseminarer med prosjekt- og porteføljefaglig innhold, kombinert med praktiske løsninger.

Deltakelse bidrar til faglig påfyll, nettverksbygging og innsikt i hvordan virksomhetens behov kan løses i praksis gjennom god bruk av programvare.

Løsningene vi viser er basert på Project Online, Project Server, SharePoint, Office 365, Planner og MS Project.

Vi har også etablert et Brukerforum for MS EPM (Enterprise Project Management). På møtene i dette forumet kan brukere utveksle erfaringer, fortelle om gevinster og utfordringer, samt dele tips og triks. I tillegg forteller Intersoft og Microsoft om ny funksjonalitet og produktnyheter som kommer.