Om vår implementeringsmetodikk: IMS Methodology

Marius AasenFunksjonalitet, Tjenester, Uncategorized

Når vi implementerer våre løsninger bruker vi i Intersoft en metodikk som vi kaller IMS Methodology. Dette er en implementeringsmetodikk som vi har utviklet over en periode på 20 år, og som bygger på lang fartstid med implementering av prosjekt- og porteføljestyringsverktøy (PPM-verktøy). Metodikken har en agil tilnærming med flere iterasjoner som finjusteres og forbedres for hver implementering vi gjennomfører.

Hver iterasjon tar typisk for seg noen eller samtlige av følgende aktiviteter:

 • planlegging av verdi, mål og aktiviteter
 • workshops/arbeidsmøter
 • design og estimering
 • dokumentering, konfigurasjon og oppsett
 • demo, trening og testing
 • tilbakemeldinger
 • justeringer og modifikasjoner

For å skreddersy PPM-verktøyet på best mulig måte og for å planlegge implementeringsprosessen videre, ønsker vi tidlig å kartlegge kundens behov innen temaer relatert til prosjekt- og porteføljestyring. Mer konkret ønsker vi typisk å kartlegge behovet for

 • integrasjoner/dataflyt
 • forretningsinnsikt (Business Intelligence)
 • kapasitetsplanlegging
 • planlegging
 • prosjektprosess
 • prosjektøkonomi
 • ressursstyring/kapasitetsplanlegging
 • samhandling
 • sikkerhet

For oss i Intersoft er IMS Methodology et stødig rammeverk for implementering av våre PPM-verktøy. For våre kunder betyr denne implementeringsmetodikken at

 • du kan føle deg trygg på at implementeringsmetodikken er velprøvd og at den kontinuerlig blir forbedret for hver implementering vi gjør.
 • Alle iterasjonene gjør at PPM-verktøyet enkelt kan justeres dersom endringer i kravspesifikasjonen oppstår under implementeringsprosessen.
 • Sluttproduktet etter hver iterasjon er en fullt fungerende PPM-verktøy som er klar til å bli tatt i bruk.
 • En tydelig plan på hvordan vi går frem gjør implementeringsprosessen forutsigbar. Forutsigbarhet bidrar til at du vil kunne føle deg trygg på at du får den oppfølgingen du trenger for å kunne ta i bruk et nytt PPM-verktøy. Oppfølging og trening er prekært dersom man skal lykkes med brukeradopsjon.
 • Den agile tilnærmingen med flere iterasjoner gjør at metodikken enkelt kan tilpasses den enkelte kunde sine ønsker og behov. For eksempel kan noen ønske at iterasjoner slås sammen, at noen iterasjoner ekskluderes, at oppfølgingen intensiveres eller at implementerte funksjoner skal endres for å oppnå større nytteverdi.
 • Den personlige tilpasningen og gradvise utvidelsen av ny funksjonalitet bidrar ikke bare at verktøyet blir overkommelig og håndterbart, men også til at dere enkelt kommer i gang med å bruke verktøyet.

About the Author