Microsoft PPM inn i fremtiden

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Forrige uke gikk samlingen for alle Microsofts PPM partnere av stabelen her i Europa. Intersoft var naturligvis godt representert og fikk innsikt og kunnskap om hva fremtiden vil bringe med hensyn til prosjekt- og porteføljestyringsverktøyene til Microsoft. Ikke minst fikk vi se hvordan produktsuiten henger sammen med Powerplattformen til Microsoft, og hvilke muligheter som da åpner seg med hensyn til automatisering, rapportering og lignende ved hjelp av blant annet verktøyene Flow, PowerApps og Power BI. Microsoft har identifisert at opptil 80% av tiden til en prosjektleder benyttes til samhandling, og at en vesentlig andel av oppgavene den tradisjonelle prosjektlederen utfører i dag, på sikt vil kunne utføres ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Det er ikke tvil om at Microsoft har til hensikt å levere på visjonen om at «Teams work the way they want. Executives get the results they need»!

 

I dag benyttes Enterprise PPM-løsninger (som for eksempel Project Online) av cirka 5% av de ansatte i virksomheten. Dette er i stor grad de prosjektlederne som er Prince2 eller PMI sertifiserte og som kjører de største og mest komplekse prosjektene. Likevel er det cirka halvparten av alle ansatte som fungerer som prosjektledere på en eller annen måte og i en eller annen utstrekning. Disse «uformelle» prosjektlederne har behov for løsninger som er intuitive, transparente og gir tilstrekkelig kontroll over oppgavene som skal utføres. Microsoft jobber nå med løsninger som kan tilfredsstille også disse brukerne, og som kan hjelpe med å øke prosjektmodenheten i organisasjonen.

 

Den nye PPM-suiten til Microsoft vil tilby et helt spekter av løsninger som spenner fra dagens Planner; for enkel oppgavestyring – til Project Online; for å styre de mest komplekse prosjektene. I tillegg vil løsningene være tilpasset alle typer prosjekter fra de mest agile til de mer tradisjonelle fossefallsprosjektene. Prosjektteamet velger sitt verktøy ut ifra blant annet kompleksitet, prosjekttype og bruker-preferanser. Dataene fra flere applikasjoner tilgjengeliggjøres enkelt gjennom CDS og Power plattform, og kan dermed ekstraheres til rapportering, og som input til viktig styringsinformasjon. På den måten kan virksomheten raskt treffe databaserte beslutninger og hensiktsmessige tiltak iverksettes.

About the Author