Menneskene er vår viktigste innsatsfaktor

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

«For å allokere ressurser på en effektiv og god måte må vi ha oversikt over hva ressursene bruker tiden sin på. Det er kun når vi vet hvor mye tid – og hvordan tiden brukes – at vi kan se hvor vi har over- og underkapasitet.» sier Eirik Stjernløw-Strand i NorgesGruppen Data

NorgesGruppen er med sine 40.000 medarbeidere en av Norges største selskaper. Selskapet har over 1.800 dagligvareforretninger og eier kjeder som Kiwi, Meny, Spar, Joker og Nærbutikken. NorgesGruppen Data har vært en integrert del av verdikjeden for hele konsernet siden oppstarten, og har en betydelig rolle i den utviklingen som har ført til at NorgesGruppen i dag er blant landets største selskaper.

Intersoft har levert løsningene som NorgesGruppen Data benytter til å styre sine prosjekter, timeregistrering og rapportering.

«Den store forskjellen var da vi utvidet fra å bruke Microsoft Project til prosjektstyring til å benytte løsningen til all timeregistrering i selskapet. På det tidspunktet gikk vi fra å vite hvor mye tid den enkelte var på jobb, til å vite hvor mye tid den enkelte bruker på de forskjellige tjenesteområdene og aktivitetene – i tillegg til prosjektene. Da oppnådde vi flere ting samtidig. Vi har et mye bedre grunnlag for å vite hvilke aktiviteter som er tidkrevende, og hvilke som trolig blir det fremover. Grunnlaget for den årlige budsjettprosessen og påfølgende planlegging er vesentlig bedre. Prosessen har blitt mer effektiv, og utfallet mer presist.

«Prosjektlederne har fått bedre oversikt over ressursene i prosjektene, og kan følgelig allokere disse på det et bedre og mer realistisk grunnlag.

«Sist, men ikke minst, har ledelsen fått et bedre styringsverktøy og tilgang til mer styringsinformasjon enn tidligere. Vi har rapporter som gir god innsikt. Nå må vi bli enda flinkere til å benytte denne informasjonen på en proaktiv måte» sier Eirik.

Løsningen Intersoft har levert er Microsoft Project Online med Intersofts egenutviklede IMS Reporting Services for nedlasting av data til rapporteringsserver.

Dersom du ønsker å høre mer om hvordan Intersoft kan øke verdien på din prosjekt- og porteføljestyringsløsning, eller hjelpe med prosjektplanlegging, kan du kontakte oss her.

About the Author