Inven2 skal få bedre styringsinformasjon og en mer effektiv prosjekthverdag med PPM-løsning fra Intersoft

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Inven2 går inn i den siste fasen med å løfte interne systemer og prosesser. En av de siste delene er å få på plass prosjekt- og porteføljestyringsløsningen fra Microsoft – Project Online.


«Vi ønsker å gi prosjektlederne en mer effektiv arbeidshverdag, samtidig som ledelsen skal få tilgang til bedre styringsinformasjon. Vi ønsker kort og godt å drive vår innovasjonen mer effektivt» sier Knut Allum i Inven2. «Vi valgte Intersoft som vår leverandør basert på en rekke krav i forespørselen. Intersoft kom best ut, etter en helhetsvurdering hvor blant annet funksjonalitet og kvalitet lå til grunn. For oss var det også positivt at vi får en lokal leverandør som forstår våre behov.»

Inven2 har allerede implementert en prosjektmetodikk basert på Prince2-rammeverket. Nå skal Microsoft Project Online konfigureres og rulles ut for å støtte oppunder innovasjons- og prosjektprosessen basert på den etablerte metodikken. Løsningen skal integreres mot andre forretningskritiske systemer for å sikre en effektiv arbeidsflyt. Det kan også godt være at PowerBI skal benyttes på rapporteringssiden.

Intersoft er veldig fornøyd med Inven2’s valg av leverandør og ser frem til samarbeidet. Dette er en kunde og et prosjekt som passer oss veldig godt. Kunden har definert en metodikk og tenker helhetlig på prosjekt- og porteføljestyring, og ikke minst er prosjektstyring og innovasjon tett integrert i virksomheten. Det er et meget godt grunnlag for å sette opp en ny PPM-løsning.

Ta kontakt med oss, dersom du ønsker å høre mer om PPM-løsninger fra Microsoft og Intersoft.

About the Author