Intersoft på Partnerforum

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Den 17. januar deltok Intersoft på Partnerforum i Prosjekt Norge. Vi fikk høre spennende foredrag om funn og forskningsresultater knyttet til prosjektarbeid i samarbeid med bl.a. Sintef og NTNU. Det var stor variasjon i temaene og forskningen som er utført, men en fellesnevner er at alt var svært relevant.

Vi fikk blant annet høre om forskning knyttet til implementering av nye IT-løsninger og hva vi gjør dersom systemene ikke fungerer slik vi vil. Vi lager oss «workarounds» som gjør at vi – etter egen vurdering – kommer raskere eller enklere til mål. Videre har man kategoriserert disse workarounds, og forsøkt å finne svar på hvorvidt noen av disse faktisk er positive sett fra ett organisatorisk ståsted. Et spennende foredrag med mye læring for Intersoft, som lever av å implementere PPM-løsninger i det norske markedet.

Videre fikk vi høre om hvordan eierinvolvering i prosjekter kan bidra til vesentlige besparelser gjennom blant annet forkortet prosjektgjennomføringstid. Eksemplet her var Politiets nye beredskapssenter. Agnar Johansen hos Sintef presenterte andre identifiserte tiltak for å raskere oppnå nytte av prosjektene gjennom raskere gjennomføring.

Dersom du ønsker en prat med oss for å se hvordan vi kan hjelpe deg med din porteføljestyring, ikke nøl med å ta kontakt.

 

About the Author