Intersoft inngår forhandleravtale med Fluentpro

Connie NordengenNyheter

Vi styrker vårt nettverk!

I sommer har Intersoft skrevet forhandleravtale med FluentPro Software. Dette betyr at samarbeidet nå er enda tettere med det Seattle-baserte programvarehuset og at det norske markedet får bedre tilgang til produktporteføljen til FluentPro.

FluentPro Software har basert sin forretningsvirksomhet på produkter og tjenester i sfæren rundt Microsoft Project Online og Project Server. Selskapet ble etablert i 2009 og har også en utviklingsavdeling i Ukraina. Selskapet er en velrennomert og solid aktør som har bevist at man kan utvikle robuste løsninger, som tåler tidens tann, i en verden preget av stadig raskere endringstakt. Løsningene utvider anvendbarheten og fleksibiliteten i portefølje- og prosjektstyringsløsningene, samtidig som de kan være tidsbesparende og effektiviserende. Resultat blir en mer komplett løsning som ligger tettere på kundens målsetninger og prosesser.

Intersoft har lang erfaring med å bygge løsninger basert på kombinasjonen av FluentPro og Project Online/Project Server. Nå vil vi få enda bedre tilgang til kompetanse og ressurser i FluentPro – noe som vil gavne våre kunder og deres løsninger. «Det har veldig stor verdi for Intersoft at vi kan tilby FluentPro’s løsninger i storkunde-segmentet – for å støtte opp under våre kunders enterprise-løsninger for multi-portefølje- og prosjektprosess-styring.» sier David Hans, senior løsningsarkitekt i Intersoft.

Dersom du er nysgjerrig på hva Intersoft kan tilby fra FluentPro’s produktportefølje, ta kontakt med oss!

About the Author