Intersoft har blitt Microsoft Gold Partner!

Connie NordengenNyheter

Intersoft har lenge vært «Sølv-sertifisert» (Silver sertified) partner på Microsoft Prosjekt- og porteføljestyring (PPM). Dette er vi fortsatt og målsetningen er gull så snart Microsofts nye kurs og sertifiseringer på PPM blir klare – trolig i løpet av 2020. I mellomtiden har vi blitt «Gull-sertifisert» (Gold-sertified) på Data Analyse. Data analyse består av teknologier og fagfelt som rapportering, PowerBI, SQL og så videre. I dagens PPM, og spesielt porteføljestyringsledelse, er dette en helt kritisk komponent i forhold til å få verdi ut av dataene dine: Hva betyr dataene? Hvordan fremstille dataene slik at de er leselige og gir mening? Hvilke data er hensiktsmessige å rapportere på og hvilke skal man se bort ifra? Dette er viktige diskusjoner og har potensielt enorm verdi som styringsinformasjon og innspill til viktige beslutninger. Ta kontakt dersom du ønsker å diskutere mulighetene og verdien som ligger i dine PPM-data!

About the Author