Intersoft deltar på Microsoft PPM konferansen 2018

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

I slutten av mai deltok Elisabeth Wallem fra Intersoft på Microsoft Partner Summit i Praha.

Konferansen gikk av stabelen i Praha 23.-24. mai, og var både faglig og teknologisk meget innholdsrik. Vi fikk blant annet se spennende løsninger fra våre samarbeidspartnere FluentPro og CPS med henholdsvis FluentBooks og Edison365. På samme måte som vår  egen IMS Reporting Services, er dette supplerende løsninger som kan forenkle og effektivisere Project Online-installasjoner for mange virksomheter der ute.

Implementering av PPM-løsninger – og de fleste andre IT-systemer – kan være store og tidkrevende prosjekter. For å sikre gevinst med de nye systemene er det kritisk at man oppnår høy brukeradopsjon og derigjennom effektive nye forretningsprosesser. Uten brukere av løsningen blir nytteverdien som regel lav. Et implementeringsprosjekt bør derfor alltid inneholde aktiviteter som bygger opp under bruk av løsningen. Dette starter gjerne med god forståelse av prosessene som skal understøttes med nye løsninger. Dernest må løsningen tilpasses disse – eller vice versa. Når løsningen er tilgjengeliggjort må brukerne få rikelig med opplæring og kompetanse slik at man oppnår endringen prosjektet hadde til formål å muliggjøre. Dette kan gjøres med kurs, instruksjonsvideoer, involvering av reelle brukere i testfasen, bygge superbrukere,  pilotdrift osv.. Det var derfor spesielt interessant å lære av andre PPM partnere hvordan de implementerer løsningene i sine prosjekter. Prosessen som Arm Limited (www.arm.com) presenterte med de tre fasene Process -> Technology -> Business Change var således svært relevant.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer å ta i bruk, eller ønsker å få mer verdi ut av din Microsoft PPM-løsning.

 

About the Author