Innovasjon, prosjekt og porteføljestyring henger sammen

Connie NordengenNyheter

Edison365 er ett UK-basert programvarehus som utvikler komplementære løsninger til Microsoft Project Online / Project Server. Løsningene er skybaserte og brukersentriske, og de er utviklet i tett samarbeid med markedet og selskapets eget konsulentmiljø; CPS.

Intersoft har nå tegnet en samarbeids- og forhandleravtale med edison365. Dette gir det norske markedet tilgang til edison365 plattformen fra en norsk leverandør, som kjenner lokale forhold, behov og forretningskultur. «Vi er ydmyke i forhold til at vi har blitt valgt som edison365s partner i Norge og ser på dette som en naturlig styrking av vårt produkt- og tjenestesortiment» sier Knut Andreas daglig leder i Intersoft. Løsningene fra edison365, og kanskje spesielt de to modulene «edison 365 ideas» og «edison365 businesscase», er helt naturlige supplementer til PPM-løsningene Intersoft allerede leverer. Prosjekter starter som regel med en idé eller tanke om forbedring eller skape noe nytt. Samtidig vil det (nesten) alltid være en forventning om at idéen og prosjektet skal skape en målbar verdi. Netto verdi er ofte estimert og utrykt i en businesscase. På denne måten kan man lett se for seg en prosess eller verdikjede hvor produktet eller løsningen starter med en idé, følges opp i en businesscase, og operasjonaliseres i ett prosjekt.

Vi ser frem til å jobbe tettere med edison365 og fortsette på opplæringsprogrammet som allerede er startet opp. Dersom du ønsker å høre mer om plattformen og løsningene fra edison365 kan du ta kontakt med oss  for å avtale en uforpliktende prat.

About the Author