Hammerfest Kommune inngår avtale om digitalisering av prosjektprosessene

Connie NordengenNyheter, Referanser

Som de fleste kommuner i Norge, har også Hammerfest Kommune flere prosjektmiljøer og prosjektporteføljer. Disse representerer stor spennvidde helt fra IT-prosjekter og helseprosjekter til byggetekniske prosjekter. Tilsvarende er arbeidsprosessene og prosjektledernes behov forskjellige. Prosjektene tilhører i tillegg forskjellige avdelinger, fagområder og forskjellige prosjektporteføljer. Nå ønsker de en løsning for digitalisering av prosjektprosessene.

Hammerfest Kommune har inngått avtale med Intersoft Management Systems AS om å gå til anskaffelse av IMS PPM Prosjektveiviseren. Dette er Intersofts pre-konfigurerte løsning for styring av prosjekter og porteføljer i offentlig sektor i Norge.

«Hammerfest kommune var på utkikk etter en prosjekt- og porteføljestyringsløsning som var brukervennlig og enkel å ta i bruk, samtidig som den skulle ta høyde for kompleksiteten blant annet byggetekniske prosjekter representerer. Brukervennligheten og de visuelle elementene i IMS PPM Prosjektveiviseren var derfor viktige i valg av løsning» sier Håkon Rønbeck, leder for Prosjektavdelingen i Hammerfest Kommune.

Kommunen har benyttet Microsoft Teams en lengre periode, og verktøyet har blitt en de facto standard for samhandling. Det var en forutsetning at valgt løsning var på Microsofts tjenesteplattform og fullintegrert med Teams.

Hammerfest kommune starter med å ta løsningen i bruk for de byggetekniske prosjektene. Dernest vil man utvide bruken til å omfatte IT-prosjekter og andre prosjektporteføljer over tid. Bredden i prosjektene som skal kunne inngå i løsningen er stor, noe som setter høye krav til fleksibiliteten i konfigurasjonsmuligheter og oppsett. IMS PPM Prosjektveiviseren er 100% basert på Microsofts nye Power Platform og møter derfor dette kravet på en god måte.

«Vårt samarbeid med Hammerfest Kommune er en viktig milepæl i vår satsning mot å levere Teams-baserte, funksjonelle og brukervennlige prosjektstyringsløsninger til Norges kommuner. Vi har allerede etablert dialog med et 30-talls kommuner om løsningen, og håper Hammerfest raskt får selskap av flere kunder» sier Knut Andreas Strøm-Gundersen, daglig leder i Intersoft.

Løsningen måtte kunne leveres med et fokus på å øke verdien i Microsoft-plattformen kommunen allerede er i besittelse av, uten behov for store tilleggsanskaffelser av lisenser. Ettersom IMS PPM Prosjektveiviseren er en konfigurasjon som bygger på standard Microsoft verktøy opplever kommunen at dette kravet har blitt tilfredsstilt på en god måte.

Intersoft bidrar med unik og bred kompetanse innenfor fagene IT-arkitektur, systemkompetanse, planlegging, prosjektledelse, prosjektprosessene og porteføljestyring. Intersoft er det ledende konsulentselskapet innenfor Microsofts PPM-løsninger i Norge.

About the Author