Hvordan lykkes med gevinstrealisering i prosjektene?


Prosjekt- og porteføljestyring handler ikke bare om strategisk utvelgelse av prosjekter og fullføring innenfor gitte rammer, men også om å høste gevinsten av det arbeidet man har lagt ned i den prosessen. Dette muliggjøres nå også gjennom IMS PPM sin støtte av gevinstrealisering basert på KommIT sin «gevinstkokebok» som tar utgangspunkt i Difis prosjektmetodikk «Prosjektveiviseren». Denne prosessen er skreddersydd det offentlige, men kan også brukes av private virksomheter. Gevinstrealiserings-støtten i IMS PPM kan brukes i alle typer prosjekter og kan selvfølgelig tilpasses din virksomhets egenart.

Høres dette interessant ut? Kontakt oss her

Vi hjelper deg med..


.. ved bruk av IMS PPM å kartlegge gevinster og realiserer de iht. KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) sin gevinstrealiseringskokebok. Med dette verktøyet har prosjektlederen all data de trenger for å realisere gevinsten uavhengig om man er en offentlig eller ikke-offentlig virksomhet.


Intersoft kjennetegnes på spesialkompetanse på å se prosjektporteføljen i en bedriftssammenheng, kombinert med ekspertise på Microsoft's systemløsninger.

Intersoft kan levere tjenester av alle slag innen prosjektstyring og porteføljestyring, men vi har et hovedfokus på å implementere prosjekt- og porteføljeløsninger hos våre kunder.

Vårt mål er å bistå med gode prosesser og overføre vår kompetanse til kunden, slik at de kan ta dette videre internt. Vi går så langt som å si at vi er de beste, og eneste i Norge, med så mange som 30 års erfaring og kompetanse.Knut Andreas Strøm-Gundersen, CEO / Daglig leder

Et utvalg fornøyde kunder

Intersoft har levert Project for the web til Jotun
Intersoft har levert Project for the web og MS Project til Skanska
Intersoft har levert Project for the web og MS Project til Hydro
Kongsberg – En fornøyd kunde etter leveranse av Project for the web og MS Project
DNV – En fornøyd kunde etter leveranse av MS Project og Project for the web

Ønsker du å komme i gang med gevinstrealisering i prosjekter?


Ring oss på 22 22 63 00 eller fyll ut skjemaet – og du vil høre fra oss innen kort tid.

Send oss noen linjer her

Forespørsler fra landingssider
Sending