Gevinstrealisering – Hvordan organisere virksomheten for å oppnå effekt og nytte av prosjektene og porteføljen?

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

31. august gjennomførte Norsk Forening for Prosjektledelse og Den norske Dataforening et felles temamøte om organisering for gevinstrealisering. Vi som deltok var heldige å få høre både teoretiske og praktiske innlegg: Vi fikk innspill til metodikk for å kartlegge muligheten for gevinst, samt hvordan sikre at vi faktisk får den. Vi fikk også høre hvordan virksomheter har organisert seg for å oppnå målbar gevinst samt effektive team som jobber mot felles mål.

Først ut beskrev Erling S. Andersen (Professor Emeritus, BI) hvordan ansvar for gevinstrealisering ligger hos prosjekteier, og følgelig hvordan prosjekteier og prosjektleder må ha metodeverk samt organisere seg for samarbeid. Et sentralt poeng hos Erling S. Andersen er at gevinstrealiseringen må organiseres som et eget prosjekt som følger på og sikrer gevinstmålene fra det forutgående prosjektet. Tom-Tom Erik Isaksen (Avdelingsleder, Telia) tok dette temaet videre med å belyse organisering opp mot nyttestyring.

Til slutt fikk vi høre to konkrete eksempler (Jan H. Gundelsby og Thomas Malt fra KnowIT og Tobias Falkeberger og Rune Åsprang fra RiksTV) på hvordan man faktisk har organisert seg vekk fra tradisjonell struktur med avdelinger og ledergrupper, til mer autonome team med felles forankrede mål om effekter. Spesielt interessant var det å høre om løsrivelsen av ledelse/coaching fra produkteierskap, samt den svært demokratiske prioriteringsprosessen og strukturen.

Dersom du ønsker å høre mer om dette temaet og hvordan PPM-løsninger kan bidra til å sikre høy kost-nytte og gevinstrealisering; ta kontakt med oss! Ellers anbefaler vi på det varmeste en prat med alle som holdt innlegg på temamøtet. Stor takk til NFP og DnD for en fin formiddag!

About the Author