Forsvarsmateriell oppgraderer til Microsoft Project Server

Connie NordengenNyheter

Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne. Gjennom små og store anskaffelser bidrar Forsvarsmateriell daglig med å utruste Forsvaret. Forsvarsmateriell har om lag 160 pågående prosjekter og forvalter 500 kontrakter med leverandører. De største prosjektene er ubåt, nye F-35-fly, kampvogner, Joint Strike Missile og logistikk- og støttefartøy. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Målet er å få mer og bedre forsvar for pengene.

 Forsvarsmateriell hadde behov for en PPM-løsning som var sikkerhetsgodkjent samtidig som de funksjonelle kravene med hensyn til anskaffelsesprosjektene skulle tilfredsstilles. Valget landet på Microsoft Project Server med MS Project klienter, samt MS Sharepoint.  Løsningen ble installert on-premise.

«Løsningen, slik Intersoft har satt den opp, gir meget god transparens i dataene mellom løsningen og rapportene. Vi har en helt annen konsistens i dataene nå enn vi hadde tidligere» sier Pål Anders Korneliussen i FMA. «Brukergrensesnittet er intuitivt og bra, og harmonerer godt med den øvrige Microsoft porteføljen som f.eks. Office. Dette betyr at det legges til rette for svært rask brukeradopsjon»

«Intersoft har vist stor fleksibilitet og leveringsevne langt over det vi forventer innen primærleveransene som ble bestilt. I tillegg har Intersoft også bistått på områder utenfor sitt primære fagfelt, og disse oppgavene har blitt løst på en utmerket måte.  Her vil FMA spesielt fremheve arbeidet som har vært gjort med opprettelse av detaljerte SSRS rapporter i driftsstabiliseringsperioden.»

Intersoft har levert implementering av Microsoft Project Server og rapporter på prosjekt- og økonomidata. Intersoft er det ledende konsulentselskapet innenfor Microsofts PPM-løsninger i Norge.

About the Author