Få kontroll over virksomhetens digitaliserings og IT-prosjekter

Connie NordengenNyheter

Intersoft har gjennom det siste året satt opp og lansert vår komplette Power Platform-baserte Prosjekt- og porteføljestyringsløsning: IMS PPM. Hvorfor er denne løsningen så godt egnet for å få oversikt over virksomhetens digitaliserings og IT-prosjekter?

Et ofte stilt spørsmål er om man har oversikt over alle IT-initiativ som pågår, og ikke minst hvilke gevinster som er formålet med digitaliseringen? En slik oversikt over både gevinstmål og etter hvert også oppnådde gevinster kan du få på en enkel og visuell måte gjennom Power BI-dashboards. Når de som er prosjektansvarlige (formelle eller såkalte «tilfeldige» prosjektledere) benytter Microsofts nye enkle planleggingsløsning – Project for the web – vil alle dataene knyttet til prosjektene ligge lagret på Microsofts nye Power Platform i en svært fleksibel og dynamisk database: Common Data Service. Herfra kan man aksessere dataene og presentere dem i visuelle og oversiktlige dashboards.

I IMS PPM har man muligheten til å berike et prosjekt med både strategiske drivere, prioriterings KPI’er og en prosjektprosess. Man kan legge inn sjekklister og faseinndelinger som gjør at et prosjekt ikke avsluttes før man har monitorert faktisk oppnådde gevinster. Da vil man få muligheten til å se tilbake på vurderingene man gjorde før man besluttet igangsettelse og på den måten verifisere og lære. Læringen kan for øvrig registrere i en egen funksjon vi allerede har laget i løsningen.

Fra et brukerperspektiv er den nye løsningen uovertruffen. Vi vet alle at utviklere og IT-mennesker er svært dyktige på sitt fag, men ikke alltid konform eller sterke på administrative oppgaver. Ett verktøy for styring av IT-prosjekter må derfor være fleksibelt og attraktivt for brukeren. Med IMS PPM kan brukeren velge brukerflate utelukkende ut ifra egne preferanser og behov. Brukeren kan jobbe fra Teams dersom det er foretrukket. Løsningene kan inkorporeres enkelt inn i et Team og en kanal, det være seg samhandling og chat, planer, dashboards eller sågar hele prosjekt- og porteføljestyringsløsningen IMS PPM. Dataene er uansett lagret i en felles struktur på en felles plattform. På denne måten oppnår du høy brukeradopsjon, samtidig som ledelsen og andre får innsyn og tilgang til god styringsinformasjon.

Hvorfor akkurat IT-prosjekter? Med Microsoft Project for the web kan du organisere oppgavene på flere måter. Dersom det er avhengigheter mellom oppgavene kan det være hensiktsmessig å visualisere prosjektet som et tradisjonelt GANTT-skjema. Da vil avhengigheter komme tydelig frem, og konsekvensen av endringer underveis blir tydelig. Dersom kan jobber etter KanBan-metoden vil de samme aktivitetene kunne visualiseres på ett KanBan brett. Du velger selv hvilke faser eller inndeling du ønsker på brettet ditt. Sist, men ikke minst, vil du også kunne se oppgavene som en liste med tilknyttede ressurser. Dette forenkler oppfølgingen for prosjektleder og muligheten til å bistå de prosjektmedlemmene som trenger hjelp.

Dersom virksomheten din allerede benytter andre prosjektstyringsløsninger som f.eks. Azure DevOps vil dette også kunne full-integreres med ferdige knytninger, slik at en oversikt kan etableres på en svært kostnadseffektiv måte.

Ønsker du å høre mer om hvordan du kan få kontroll over IT-prosjektene dine? Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av IMS PPM.

About the Author