Flere muligheter med Project Online prosjekttyper

Elisabeth Varpe WallemNyheter

Virksomhetsprosjekttyper i Project Online

Virksomhetsprosjekttyper

I Project Online kan du ha forskjellige oppsett for hver av prosjekttypene som finnes i organisasjonen, og dette oppsettet består av 4 separate deler:

  • En MS Project planmal
  • En arbeidsflyt for prosjektet
  • Metadata spesifikk til prosjekttypen
  • En mal for et SharePoint-område tilpasset prosjekttypen

Men selv om mye av oppsettet har vært på mal-nivå tidligere, har noen viktige deler av oppsettet i Project Online ligget på toppnivå. Dette gjaldt spesielt i forhold til hvordan knytningen mellom et prosjekt og et prosjektområde ble opprettet og vedlikeholdt. Nå er flere av disse settingene flyttet ned til den enkelte virksomhetsprosjekttypen. Under har vi beskrevet de viktigste endringene og hva det betyr i praksis.

Opprettelse av prosjektområder

I Project Online har du hittil måtte velge om det skal opprettes et prosjektområde når et nytt prosjekt opprettes på toppnivå, dvs. for alle prosjekter. Nå har du mulighet til å velge dette pr prosjekttype. I praksis kan du nå f.eks ha en prosjekttype for store prosjekter hvor det alltid opprettes et prosjektområde, mens du har en annen prosjekttype for alle småprosjekter. For denne prosjekttypen er det prosjektleder selv som manuelt oppretter prosjektområde ved behov. Dette gir en mye større frihet i forhold til hvor mange prosjektområder som opprettes. I tillegg er det nå mulig å opprette et prosjektområde utenfor den Site-kolleksjonen som er Project Online. Dette betyr i praksis at Project Online som et eksempel kan opprette et prosjektområde direkte på organisasjonens Intranet.

Project Online virksomhetsprosjekttype

SharePoint oppsett for virksomhetsprosjekttyper

Synkronisering av brukere

Project Online har en innebygd mulighet for synkronisering av brukere til ett prosjektområde. Når denne står på vil alle som har tilgang til prosjektet i Project Online kunne få automatisk tilgang til prosjektområdet, uten å gjøre noe ekstra. Dette er en flott funksjon, men det kan føre til en større belastning på systemet, siden det er veldig mange grupper som skal synkroniseres. Med de nye endringene kan også dette gjøres på nivået Virksomhetsprosjekttype, og ikke bare på Project Online nivå. Denne synkroniseringen støttes kun for prosjektområder som er i samme Site-kolleksjon som Project Online.

Project Online brukersynkronisering

Brukersynkronisering mellom Project Online og SharePoint

 Språkoppsett på prosjektområdene

Tidligere har du valgt ett språk for alt i en Project Online instans. Nå kan dette også være forskjellig for den enkelte prosjekttype. Dermed kan du også styre språket ut i fra prosjekttypen, så internasjonale prosjekter opprettes med engelsk, mens lokale prosjekter har norsk som standard.

Project Online språk for virksomhetsprosjekttype

Sette opp språkinnstillinger for Project Online Virksomhetsprosjekttyper

Vil du vite mer

Dersom du vil ta en titt på Microsoft sin offisielle bloggartikkel rundt dette, finner du den her. Og for å lære mer om hvordan du kan optimalisere ytelsen på Project Online, kan du ta en titt på denne artikkelen.

 

About the Author