Eksterne brukere i Project Online

Elisabeth Varpe WallemNyheter

Login Office 365

Samarbeid er helt essensielt i prosjekter, og ofte skal du samarbeide med mennesker på tvers av fagområder og organisasjoner. Da er det viktig at IT-verktøyene støtter dette samarbeidet på en god og trygg måte. I SharePoint har det lenge vært mulig å gi tilgang til eksterne brukere (brukere utenfor egen organisasjon), mens dette ikke har vært mulig i Project Online. Dette har gjort at mange organisasjoner har hatt eksterne samhandlingsløsninger selv om de styrer prosjektene i Project Online. Sånn trenger det ikke være lenger!

Microsoft holder nå på å rulle ut støtte for Eksterne brukere i Project Online, så snart kommer det til en Tenant nær deg. Og da er vi der for å sette opp en god samarbeidsportal for prosjektene deres.

External users in Project Online

Nå vet jeg at etter noen minutters tenketid kommer neste spørsmål opp; Hva med lisenser, må man ha det?

Og svaret på det er Ja. Alle som skal ha tilgang til et Prosjektområde i Project Online må ha en lisens, også de eksterne. De trenger lisensen Project Online Essentials og en Microsoft Account.

Det er organisasjonen som eier den Project Online du skal koble deg opp mot som må betale og administrere lisensen, men de kan selvsagt avtale med de eksterne å få en erstatning for denne utgiften.

About the Author