Bedre oversikt over det operative, parallelt med informasjonssikkerhet og effektive prosjektledere

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Information security

Over en periode har Intersoft og noen enheter i DNV GL jobbet tett sammen med å implementere PPM-løsning fra Microsoft; Project Online. Det har blitt satt opp integrasjoner til personal system og finanssystem, og løsningen har blitt konfigurert til å passe med DNV GLs prosjekt- og forretningsprosesser. DNV GL har nå gått over i en driftsfase med løsningen og har samtidig begynt å se effektene av løsningen.

«Project Online ivaretar DNV GLs krav til informasjonssikkerhet og bidrar til at dokumentasjon knyttet til prosjekter lagres sikkert. Løsningen er satt opp med en arkivfunksjon og man er således trygg på hvor man kan finne historisk informasjon også.» sier Gro Oftedal i Digital Solutions, DNV GL.

«Project Online gir en unik mulighet til å se samlede oversikter over hele prosjektporteføljen i forretningsområdene. Man kan se status med hensyn til risiko og få tidlige varsler. Organisasjonen kan agere på disse, og bistå prosjektene slik at sannsynligheten for suksess øker.»

Prosjektlederne har fått et verktøy for å styre sine prosjekter og kan bruke kjent funksjonalitet fra Microsoft Project. Løsningen har blant annet maler og sjekklister, noe som gjør dem mer effektive i hverdagen samtidig som det bidrar til å øke kvaliteten i hvert enkelt prosjekt.

Project Online er et godt supplement til økonomistyringssystemene all den tid man i sum får god oversikt over det operative i kombinasjon med det økonomiske.

Løsningen Intersoft har levert er Microsoft Project Online med integrasjonsmotor fra FluentPro (FluentPro Integration Hub) levert av Intersoft. Integrasjonen sikrer dataflyt mellom ERP-systemer og PPM-løsningen.

Dersom du ønsker å høre mer om hvordan Intersoft kan øke verdien på din prosjekt- og porteføljestyringsløsning, eller hjelpe med prosjektplanlegging, kan du kontakte oss her.

About the Author