PMO as a Service

Få et fullverdig PMO uten egne ressurser Målet med å etablere et Project Management Office (PMO) er å sikre at prosjekter leveres til riktig tid og innenfor budsjett. Etablering av en effektiv PMO-modell er viktig for enhver organisasjon som har … Read More

Fluentpro admin

Gjør administrasjonen enklere Fluentpro er en partner vi har jobbet med gjennom mange år. I tillegg til utvikling og utvidelse av funksjonalitet på Project Server og Project Online, lager de nyttige produkter som gjør ditt EPM verktøy ennå bedre. De … Read More

Microsoft PPM

Microsofts PPM-løsninger basert på SharePoint Microsoft tilbyr mange alternative prosjektstyringsløsninger avhengig av behovene og graden av samarbeid og kompleksitet i prosjektporteføljen. Løsningene er bygd opp for å støtte anvendelsen av metoder for styring av prosjekter og programmer i organisasjonen. Project … Read More

IMS PPM

IMS PPM fra Intersoft Den nye IMS PPM-løsningen fra Intersoft tilbyr funksjonalitet som møter behovene for portefølje- og prosjektstyring som PMO og ledelsen har. Denne løsningen er basert på Project for the web som planleggingsverktøy. Løsningen er utarbeidet som en … Read More

Prosjektprosess

Prosjektprosess og Prosjektveiviseren Mange prosjekter skal følge en definert prosess. Dette kan være Prince2 eller Prosjektveiviseren, eller en egendefinert prosess. Våre løsninger støtter multiple prosesser i samme løsning. Vi har prekonfigurert en versjon av vår IMS PPM Power App med … Read More

E-læring

Intersoft leverer e-læring som en integrert del av tilbudet vårt I Intersoft ser vi på læring som en prosess. Kunnskap går ut på dato og det vil hele tiden være behov for oppdateringer og oppfriskning. Selvbetjening gjennom e-læring gir «mikro-kurs» … Read More

IMS Methodology

IMS Methodology: En velprøvd metodikk. Gjennom mer enn 30 års fartstid i bransjen har vi over tid utviklet vår egen metodikk som kombinerer agile grunnprinsipper med vår dype kompetanse innen feltet prosjekt- og porteføljestyring. Denne metodikken kaller vi IMS Methodology … Read More

Kurs / workshops

Introduksjon Intersoft har et komplett kurstilbud innen planlegging og prosjektstyring med Microsofts EPM løsninger. Vi har valgt en praktisk tilnærming for å hjelpe planleggere og prosjektledere å kombinere teori og praksis. Bruk av prosjektstyringsverktøy er et område hvor man kan … Read More