PPM Express

Porteføljestyring på tvers av PPM verktøyMed PPM Express har dere muligheten til å få en totaloversikt over prosjektporteføljen selv om noen av prosjektene styres i Jira, noen i Project Online og kanskje noen er Excel-ark. PPM Express er en enkel … Read More

Bransjer

Mer enn 30 års erfaring og kompetanse innen områdene prosjektstyring og porteføljestyringProsjekter finnes i alle bransjer, i større eller mindre grad. Med vår lange erfaring har vi lært å kjenne mange bransjer gjennom hvordan de jobber med prosjektstyring og porteføljestyring. … Read More

edison 365

Fra idé til gevinst med innovasjonsledelseedison365 er en plattform for å forvalte og lede arbeidsoppgaver fra initiell idé til gevinstrealisering for virksomheten. Plattformen består av moduler som dekker de ulike prosessene; idéfasen, businesscase og prosjektgjennomføring. Løsningen inneholder det vi tidligere … Read More

Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren – for hver enkelt virksomhet En anbefalt prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter Strukturen og prinsippene for den overordnede prosjektstyringen som Prosjektveiviseren beskriver er godt anvendbare for alle typer prosjekter, da den er en tilpasning til Prince … Read More

Compliance control

Målet med compliance dashboards fra Intersoft er at organisasjonen skal kunne sikre konsistens i planleggingen og at prosjektporteføljen bidrar til forventede gevinster. Flere og flere organisasjoner profesjonaliserer prosjektstyringen gjennom porteføljestyring og eventuelt et PMO («Project Management Office»). Virksomhetene ønsker å se … Read More

Project Operations

En komplett løsning for prosjektstyring, fra vugge til grav.Dynamics 365 Project Operations er Microsoft sin nye vugge-til-grav totalløsning for prosjektsentriske virksomheter. Med Project Operations får du:Omfattende økonomirapportering og tilbudsadministrasjon Innebygde dashboards med relevante KPI-er Konfigurerbar CPQ-motor System for fakturering og … Read More