Kurs / workshops

Intersoft har et komplett kurstilbud innen planlegging og prosjektstyring. Bruk av prosjektstyringsverktøy er et område hvor man kan spare mye tid ved å gå på kurs i stedet for å prøve seg fram. Våre innføringskurs gir deg en god start … Read More

Compliance control

Målet med compliance dashboards fra Intersoft er at organisasjonen skal kunne sikre konsistens i planleggingen og at prosjektporteføljen bidrar til forventede gevinster. Flere og flere organisasjoner profesjonaliserer prosjektstyringen gjennom porteføljestyring og eventuelt et PMO («Project Management Office»). Virksomhetene ønsker å se … Read More

PMO as a Service

Få et fullverdig PMO uten egne ressurserMålet med å etablere et Project Management Office (PMO) er å sikre at prosjekter leveres til riktig tid og innenfor budsjett. Etablering av en effektiv PMO-modell er viktig for enhver organisasjon som har en … Read More

E-læring

Intersoft leverer e-læring som en integrert del av tilbudet vårtI Intersoft ser vi på læring som en prosess. Kunnskap går ut på dato og det vil hele tiden være behov for oppdateringer og oppfriskning. Selvbetjening gjennom e-læring gir «mikro-kurs» innenfor … Read More

IMS Methodology

IMS Methodology: En velprøvd metodikk.Gjennom mer enn 30 års fartstid i bransjen har vi over tid utviklet vår egen metodikk som kombinerer agile grunnprinsipper med vår dype kompetanse innen feltet prosjekt- og porteføljestyring. Denne metodikken kaller vi IMS Methodology og … Read More

Tjenester

Implementering av prosjektløsninger og porteføljeløsningerIntersoft kan levere tjenester av alle slag innen prosjektstyring og porteføljestyring, men vi har et hovedfokus på å implementere prosjektløsninger og porteføljeløsninger hos våre kunder. Våre løsninger og konsulentbistand vil bidra til å forbedre styring og … Read More