Kurs / workshops

Vi arrangerer kurs-uke i mars, uke 13!Klikk her for å lese om kursene og melde deg på!Intersoft har et komplett kurstilbud innen planlegging og prosjektstyring. Bruk av prosjektstyringsverktøy er et område hvor man kan spare mye tid ved å gå … Read More

Compliance control

Målet med compliance dashboards fra Intersoft er at organisasjonen skal kunne sikre konsistens i planleggingen og at prosjektporteføljen bidrar til forventede gevinster. Flere og flere organisasjoner profesjonaliserer prosjektstyringen gjennom porteføljestyring og eventuelt et PMO («Project Management Office»). Virksomhetene ønsker å se … Read More

PMO as a Service

Få et fullverdig PMO uten egne ressurserMålet med å etablere et Project Management Office (PMO) er å sikre at prosjekter leveres til riktig tid og innenfor budsjett. Etablering av en effektiv PMO-modell er viktig for enhver organisasjon som har en … Read More

Implementering

Hvor mye bistand trenger din virksomhet?En ny PPM-løsning krever alltid noe av dine brukere og din virksomhet. Formålet er at man skal jobbe på en ny måte, og spørsmålet er hvor moden man er for nettopp det – å endre … Read More

IMS Methodology

IMS Methodology: En velprøvd metodikk.Gjennom mer enn 30 års fartstid har vi utviklet vår egen metodikk som kombinerer agile grunnprinsipper med vår dype kompetanse innen feltet prosjekt- og porteføljestyring. Denne metodikken kaller vi IMS Methodology og har til hensikt å … Read More

Tjenester

Hvordan sikre avkastning på IT-investeringen?Intersoft kan levere tjenester av alle slag innen prosjektstyring og porteføljestyring, men vi har et hovedfokus på å implementere prosjektløsninger og porteføljeløsninger hos våre kunder. Vi vet alle at IT-prosjekter også har et element av organisasjonsutvikling … Read More