IMS PPM Prince2

IMS PPM Prince 2Våre løsninger støtter multiple prosesser i samme løsning. Vi har prekonfigurert en versjon av vår IMS PPM Power App med PRINCE2: IMS PPM PRINCE2. Alle fasene inneholder nødvendig informasjon om aktivitetene som kan utføres og sjekkpunkter som må … Read More

Prosjektplanlegging

ProsjektplanleggingGod prosjektplanlegging er ofte det som særpreger et vellykket prosjekt. En god prosjektplan vil være med på å redusere risiko, øke sjansen for suksess og fungere som en veileder for prosjektleder, prosjektmedlemmer, interessenter og ledergruppen. De fleste virksomheter i dag … Read More

Edison365 – Fra gode ideer til komplett oversikt over porteføljen

Fra gode ideer til komplett oversikt over porteføljenMed Edison ideas og Open Innovation vil du sikre at de gode ideene sikres og allikevel kan holde oversikt over totalbildet. Idémodulen har som formål å samle inn alle idéer og forvalte disse … Read More

PPM Express

Porteføljestyring på tvers av PPM verktøyMed PPM Express har dere muligheten til å få en totaloversikt over prosjektporteføljen selv om noen av prosjektene styres i Jira, noen i Project Online og kanskje noen er Excel-ark. PPM Express er en enkel … Read More

Produkter

Intersoft er Microsofts Gold Partner i Norge på PPMVi finner den beste PPM-løsningen for din virksomhet basert på kost-nytte og ikke minst hvordan du utnytter din eksisterende plattform og lisenser på best mulig måte. Vi har ferdig konfigurerte pakker klar … Read More

Ressursallokering i prosjekter – Intersofts PPM-løsninger

Vi er gode på ressursallokering i prosjekterVI HJELPER DEG MED…. å få god oversikt over tilgjengelige ressurser, og identifisere flaksehalser og avhengigheter. Du vil oppleve mindre frustrasjon og mer fornøyde medarbeidere. Stikkord er ressursstyring. Høres dette interessant ut? Kontakt oss herIntersoft kjennetegnes på … Read More

Planlegging med Microsoft – Intersofts PPM-løsninger

Vi er gode på planlegging med MicrosoftVI HJELPER DEG MED…. ett godt planleggingsverktøy, brukt i henhold til beste praksis, som gjør prosjektlederne og planleggerne effektive. Kvaliteten øker, og lønnsomheten i prosjektene forbedres. Forutsigbarheten øker ved at risikoen reduseres og sannsynligheten for planlagt resultat … Read More