IMS PPM Prince2

IMS PPM Prince 2Våre løsninger støtter multiple prosesser i samme løsning. Vi har prekonfigurert en versjon av vår IMS PPM Power App med PRINCE2: IMS PPM PRINCE2. Alle fasene inneholder nødvendig informasjon om aktivitetene som kan utføres og sjekkpunkter som må … Read More

Prosjektplanlegging

ProsjektplanleggingGod prosjektplanlegging er ofte det som særpreger et vellykket prosjekt. En god prosjektplan vil være med på å redusere risiko, øke sjansen for suksess og fungere som en veileder for prosjektleder, prosjektmedlemmer, interessenter og ledergruppen. De fleste virksomheter i dag … Read More

Edison365 – Fra gode ideer til komplett oversikt over porteføljen

Fra gode ideer til komplett oversikt over porteføljenMed Edison ideas og Open Innovation vil du sikre at de gode ideene sikres og allikevel kan holde oversikt over totalbildet. Idémodulen har som formål å samle inn alle idéer og forvalte disse … Read More

PPM Express

Porteføljestyring på tvers av PPM verktøyMed PPM Express har dere muligheten til å få en totaloversikt over prosjektporteføljen selv om noen av prosjektene styres i Jira, noen i Project Online og kanskje noen er Excel-ark. PPM Express er en enkel … Read More

Produkter

Intersoft er Microsofts Gold Partner i Norge på PPM. Vi finner den beste PPM-løsningen for din virksomhet basert på kost-nytte og ikke minst hvordan du utnytter din eksisterende plattform og lisenser på best mulig måte. Vi har ferdig konfigurerte pakker … Read More

Ressursallokering i prosjekter – Intersofts PPM-løsninger

Vi er gode på ressursallokering i prosjekterVI HJELPER DEG MED…. å få god oversikt over tilgjengelige ressurser, og identifisere flaksehalser og avhengigheter. Du vil oppleve mindre frustrasjon og mer fornøyde medarbeidere. Stikkord er ressursstyring. Høres dette interessant ut? Kontakt oss herIntersoft kjennetegnes på … Read More

Planlegging med Microsoft – Intersofts PPM-løsninger

Vi er gode på planlegging med MicrosoftVI HJELPER DEG MED…. ett godt planleggingsverktøy, brukt i henhold til beste praksis, som gjør prosjektlederne og planleggerne effektive. Kvaliteten øker, og lønnsomheten i prosjektene forbedres. Forutsigbarheten øker ved at risikoen reduseres og sannsynligheten for planlagt resultat … Read More

Prosjektstyring og porteføljestyring – Intersofts PPM-løsninger

Vi er gode på prosjektstyring og porteføljestyringVI HJELPER DEG MED…. en fleksibel og brukervennlig løsning for prosjektstyring, porteføljestyring, ressursstyring og rapportering. Økt effektivitet, reduserte kostnader og god styringsinformasjon: Velg ut de prosjektene som gir høyest gevinst for din virksomhet og gjennomfør dem på … Read More

edison 365

Fra idé til gevinst med innovasjonsledelseedison365 er en plattform for å forvalte og lede arbeidsoppgaver fra initiell idé til gevinstrealisering for virksomheten. Plattformen består av moduler som dekker de ulike prosessene; idéfasen, businesscase og prosjektgjennomføring. Løsningen inneholder det vi tidligere … Read More

Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren – for hver enkelt virksomhet En anbefalt prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter Strukturen og prinsippene for den overordnede prosjektstyringen som Prosjektveiviseren beskriver er godt anvendbare for alle typer prosjekter, da den er en tilpasning til Prince … Read More