BOA Management AS inngår avtale om å utvide Microsoft-plattformen med profesjonell prosjektstyringsløsning fra Intersoft; IMS PPM.

Knut Andreas Strøm-GundersenFunksjonalitet, Nyheter, Produkter, Uncategorized

«Vi skal bruke IMS PPM, Intersofts prosjektstyringsløsning, til å forsterke arbeidet med vår ISO-baserte kvalitetsprosess og å bli enda bedre på planlegging og ressursutnyttelse sier Andreas Falk-Larssen, Project Administrator i BOA Management AS.

BOA Offshore er et Trondheimsbasert rederi med globale operasjoner og tilstedeværelse. BOA har en diversifisert flåte bestående av 35 fartøyer, med spesialkompetanse til å utføre oppdrag innenfor blant annet undervannsinstallasjoner, kranløft, flytting av rigger og tauing av tyngre fartøyer. Oppdragene til BOA krever både prosjektstyrings- og ingeniørkompetanse.

BOA er helt avhengig av kvalitet i alle ledd når oppdragene skal utføres. Selskapet er ISO-sertifisert på kvalitetsprosessen ISO-9001. Ved å benytte IMS PPMIntersofts porteføle- og prosjektstyringsløsning – kan man ytterligere forsterke kvaliteten i gjennomføringen av prosjektene i henhold til denne standarden.

«Vi vil også styrke virksomheten på planleggingssiden, noe som også vil gjøre det mulig å sikre bedre utnyttelse av ressursene våre. Menneskene er en vesentlig innsatsfaktor i våre prosjekter, og det er således viktig at disse er allokert med en hensiktsmessig belastning. IMSPPM skal hjelpe oss i dette arbeidet» sier Andreas Falk-Larssen. «Sist, men ikke minst må vi legge til at både endringshåndtering i prosjektene, samt samhandling også vil bli bedre med den nye prosjektstyringsløsningen vår.»

«Vi gleder oss til å bli bedre kjent med BOA og bransjen de representerer. For oss er rederi-næringen en bransje vi har mindre kjennskap med fra før og som vi gleder oss til å bli bedre kjent med. Det er også en tillitserklæring at BOA har valgt å implementere vår egen standardiserte IMS PPM-konfigurasjon basert 100% på PowerApp, Power BI og Teams. Dette gir oss en bekreftelse på at dette er en god løsning for de aller fleste prosjekttyper.», sier Knut A. Strøm-Gundersen, Managing Partner i Intersoft.

Intersoft Management Systems AS er Microsoft Norges Gold Partner på Prosjekt- og porteføljestyringsløsninger. Intersoft har levert PPM-løsninger til det norske markedet i mer enn 30 år, og har en stolt tradisjon med å betjene Norges aller største virksomheter, innenfor både offentlig og privat, med Microsoftbaserte PPM-løsninger.

About the Author