NAV utvider rammeavtale med Microsoft Project Online for ressursallokering fra Intersoft

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«Dette er første gang vi får en felles løsning som ivaretar både behovs- og tilbudssiden der vi samhandler om en felles sannhet knyttet til dataene. Støtten fra Intersoft har vært avgjørende for oss slik at vi gjennom diskusjoner i arbeidsmøter har klart å finne en løsning som tar høyde for vår kompleksitet, samtidig som vi har klart å bli enig om standarder og enhetlige måter å jobbe på.»

Project for the web versus Project Online

Ida Christin EriksenNyheter

Microsoft Project for the Web er basert på Power Platform. Her har man en hjem-side, Roadmap og en ny web-basert prosjektplanlegger. Denne er enkel og intuitiv, og er dermed best for mindre prosjekter.  Funksjonalitet  Hjem-siden gir deg et overblikk over de siste prosjektene du har åpnet og kritiske … Read More

Prosjektprosesser i IMS PPM Power App

Ida Christin EriksenNyheter

Vår IMS PPM Power App, som bruker Project for the web som planleggingsverktøy, kan enkelt tilpasses med den eller de prosjektprosessene du har behov for. Med mulighet for multiple prosesser kan man enkelt bytte prosjektmodell avhengig av hvilken type prosjekt … Read More

Enkel import av dokumentmaler med Power Apps

Ida Christin EriksenNyheter

Vår Power App for import av dokumentmaler gjør det mulig for deg som prosjektleder å enkelt hente inn malene du trenger i løpet av et prosjekt, alt med bare et museklikk! Den kan integreres i vår løsning IMS PPM, og … Read More

Nye og kommende funksjoner i Project for the Web

Ida Christin EriksenNyheter

Project for the Web er i stadig utvikling, og sammen med de siste funksjonene har de også annonsert at noen etterlengtede funksjoner kommer i nær fremtid! Både de funksjonene du kan ta i bruk allerede i dag, og de som … Read More

Porteføljestyring i prosjektverdenen

Ida Christin EriksenNyheter

Porteføljestyring er en vedvarende aktivitet en virksomhet gjør for å definere, balansere og styre sin sum av prosjekter og programmer på en slik måte at de overordnede strategiske mål nås og at ressursene utnyttes på best mulig måte. Ved god porteføljestyring får … Read More

Ny funksjonalitet i IMS PPM:

Connie NordengenNyheter

Import av mal–bibliotek med bare ett trykk!  Nå er det mulig å importere maler fra et sentralt mal-bibliotek med ett enkelt museklikk ved hjelp av en innebygd canvas-app-knapp i IMS PPM. Appen sjekker hvilken portefølje/program ditt prosjekt tilhører og med litt smart logikk … Read More

DNV- Digital Solutions implementerer IMS PPM PowerApp for prosjekt- og porteføljestyring

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«En av de store fordelene med løsningen er at den er svært fleksibel og kan utvikles iterativt over tid. Dette gir oss muligheten til å lære underveis, samtidig som vi kan utvikle løsningen i tritt med vår egen organisasjonsutvikling» sier Gro. «Vi ønsket en løsning med fokus på brukervennlighet, som kan effektivisere arbeidet til både prosjektledere og porteføljeansvarlige.

Hammerfest Kommune inngår avtale om digitalisering av prosjektprosessene

Connie NordengenNyheter, Referanser

«Hammerfest kommune var på utkikk etter en prosjekt- og porteføljestyringsløsning som var brukervennlig og enkel å ta i bruk, samtidig som den skulle ta høyde for kompleksiteten blant annet byggetekniske prosjekter representerer. Brukervennligheten og de visuelle elementene i IMS PPM Prosjektveiviseren var derfor viktige i valg av løsning»