Ny funksjonalitet i IMS PPM:

Connie NordengenNyheter

Import av mal–bibliotek med bare ett trykk!  Nå er det mulig å importere maler fra et sentralt mal-bibliotek med ett enkelt museklikk ved hjelp av en innebygd canvas-app-knapp i IMS PPM. Appen sjekker hvilken portefølje/program ditt prosjekt tilhører og med litt smart logikk … Read More

DNV- Digital Solutions implementerer IMS PPM PowerApp for prosjekt- og porteføljestyring

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«En av de store fordelene med løsningen er at den er svært fleksibel og kan utvikles iterativt over tid. Dette gir oss muligheten til å lære underveis, samtidig som vi kan utvikle løsningen i tritt med vår egen organisasjonsutvikling» sier Gro. «Vi ønsket en løsning med fokus på brukervennlighet, som kan effektivisere arbeidet til både prosjektledere og porteføljeansvarlige.

Hammerfest Kommune inngår avtale om digitalisering av prosjektprosessene

Connie NordengenNyheter, Referanser

«Hammerfest kommune var på utkikk etter en prosjekt- og porteføljestyringsløsning som var brukervennlig og enkel å ta i bruk, samtidig som den skulle ta høyde for kompleksiteten blant annet byggetekniske prosjekter representerer. Brukervennligheten og de visuelle elementene i IMS PPM Prosjektveiviseren var derfor viktige i valg av løsning»

Prosjektstyring i Teams

Connie NordengenNyheter

Vi får mange spørsmål om hvordan man kan bruke Teams i prosjektstyringen? Med Microsofts nye Project for the web er dette enklere enn de fleste er klar over. Det du oppnår er en felles brukerflate og enkel samhandling i prosjektene. … Read More

ROR-IKT implementerer IMS PPM; Intersofts Prosjekt- og Porteføljestyringsløsning som er 100% basert på Microsoft Power Platform

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter, Referanser

«Dette er første gang vi får en felles løsning som ivaretar både behovs- og tilbudssiden der vi samhandler om en felles sannhet knyttet til dataene. «Støtten fra Intersoft har vært avgjørende for oss slik at vi gjennom diskusjoner i arbeidsmøter har klart å finne en løsning som tar høyde for vår kompleksitet, samtidig som vi har klart å bli enig om standarder og enhetlige måter å jobbe på.

Få kontroll over virksomhetens digitaliserings og IT-prosjekter

Connie NordengenNyheter

Intersoft har gjennom det siste året satt opp og lansert vår komplette Power Platform-baserte Prosjekt- og porteføljestyringsløsning: IMS PPM. Hvorfor er denne løsningen så godt egnet for å få oversikt over virksomhetens digitaliserings og IT-prosjekter? Et ofte stilt spørsmål er … Read More

Hvordan engasjere hele ditt økosystem til innovasjon?

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Ved å engasjere hele økosystemet – utover begrensningene av egen virksomhet – vil man ikke bare kunne få flere forslag, ideér og innovasjon, men også dypere innsikt ved at problemstillingene blir sett på fra flere vinkler og med «friske» øyne. … Read More

Operativ eller strategisk porteføljeforvaltning?

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

I prosjekt- og porteføljestyringsprosessen har vi lenge hatt en hypotese om at data skal flyte oppover i virksomheten; fra prosjektmedarbeider via prosjektleder til prosjektdirektør eller porteføljeansvarlig. Helt øverst sitter kanskje ett PMO (Project eller Portfolio Management Office) som har ansvar … Read More