Entusiasme i prosjektarbeidet!

Simen Johannessen DolveFunksjonalitet, Nyheter, Uncategorized

Sammen med gode prosjektstyringsstyringsverktøy og jevnlig statusrapportering vil entusiasme i prosjektarbeidet gi deg en bedre prosjekthverdag! Hold entusiasmen oppe i prosjektet! Motivasjon kan sees på som både ytre og indre drivere som beveger oss om mennesker fremover. Når vi jobber … Read More

Gevinstplanlegging i prosjekter

Simen Johannessen DolveFunksjonalitet, Produkter, Uncategorized

Gevinstplanlegging i prosjekter er hensiktsmessig.  Planleggingen sørger for at de gevinstene som er planlagt faktisk oppnås. Dette noe KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) trekker frem som en av driverne bak prosjekter. Det samme gjør Prince2. Men hva er så disse gevinstene og … Read More

Hvordan får du en enklere prosjekthverdag?

Simen Johannessen DolveUncategorized

Gjennom mange år og med lang erfaring innenfor prosjektstyring har vi gjort oss opp noen tanker om hvordan vi som leverandør av prosjekt-og porteføljestyringsløsninger kan bidra til en enklere prosjekthverdag. Vi gir deg noen punkter som kan være med på … Read More