Ansvarliggjøring og hjelp til selvhjelp

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

«Prosjektlederne ser fordelen av å kunne hente ut informasjon fra systemet selv, og kvaliteten i fremdriftsplanene heves fordi alle har tilgang.» sier Ole Jørgen Kjeldstad – Fremtidskoordinator – ved NTNU Campusutvikling.

 Campusutvikling er en virksomhetsutvikling hvor campus sees på som et virkemiddel for å nå NTNUs mål om kunnskap for en bedre verden. I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen gjennom prosjektet Campussamling. Staten skal finansiere inntil 92 000 kvadratmeter nybygg og 45 000 kvadratmeter ombygging av eksisterende arealer.

NTNU Campusutvikling er et program som består av flere prosjekter, hvor Campussamling er det drivende prosjektet. Programmet er preget av mange aktører og mye samhandling både eksternt og internt. Statsbygg er statens byggherre, Trondheim kommune er med, det benyttes eksterne rådgivere, og andre eksterne samarbeidspartnere er også involvert i prosjektene. Den interne organisasjonen ved NTNU er også vesentlig, og det er personer fra linjeorganisasjonen involvert. Samhandlingen mellom partene foregår i SharePoint, som er en integrert del av Project Online.

Samhandlingsløsningen gir mange gevinster. Man får en effektiv arbeidsform med samskriving og deling av dokumentasjon, og det er lett å se sammenhengen med fremdriftsstyringen. Dette gjør at den enkelte kan fokusere innsatsen på de riktige aktivitetene, og redusere tidsbruk til administrative og mindre verdiøkende oppgaver.

Tilgangsstyring sikrer at tilgang gis på rett nivå og med riktige rettigheter. Prosjektlederne har tilgang til å oppdatere og melde fremdrift på sine planer. Slik blir de ansvarliggjort og kan operere selvstendig. I sum bidrar dette til at programmet har god oversikt, og får ønsket fremdrift med forventet kvalitet.

Kort sagt har man fått en dynamisk PPM-løsning hvor man oppnår høy kvalitet og effektiv arbeidsform. Løsningen bidrar til forsterking av samarbeidet mellom aktørene.

Løsningen Intersoft har levert er Microsoft Project Online som er integrert med NTNUs SharePoint.

Ønsker du å høre mer om våre løsninger? Ta kontakt med oss

About the Author