Styringsinformasjon på tvers av flere prosjektverktøy

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

Norwegian Special Mission (NSM) leverer løsninger for overvåkning og kalibrering av flyplasser fra fly. Ved å ha tette relasjoner og strategiske partnere og leverandører i et øko-system kan NSM levere nøkkelferdige komplette løsninger for formålet. NSM operer globalt og er … Read More

Porteføljestyring i en industribedrift

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

ABB Divisjon Power Grids sin enhet i Drammen er spesialisert innen reparasjon og service på kraft- og industritransformatorer. Bedriftens kunder finnes i hovedsak innen energisektoren og kraftkrevende industri i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Oppdragene utføres både i eget verksted … Read More

Ansvarliggjøring og hjelp til selvhjelp

Knut Andreas Strøm-GundersenNyheter

«Prosjektlederne ser fordelen av å kunne hente ut informasjon fra systemet selv, og kvaliteten i fremdriftsplanene heves fordi alle har tilgang.» sier Ole Jørgen Kjeldstad – Fremtidskoordinator – ved NTNU Campusutvikling.  Campusutvikling er en virksomhetsutvikling hvor campus sees på som … Read More